Centar za kulturu Korčula
Koncert: Zagrebački komorni orkestar, 20.7., 21:00h

Koncert: Zagrebački komorni orkestar, 20.7., 21:00h

Ulaz: 40,00kn
Dio prihoda namijenjen udruzi Liga protiv raka Korčula-Pelješac-Lastovo-Mljet

ZAGREBAČKI KOMORNI ORKESTAR
PROGRAM KONCERTNOG GOSTOVANJA
W.A.Mozart Divertimento u D duru KV 136
Allegro – Andante –Presto
Zagrebački komorni orkestar
G.Caccini Ave Marija
Mia Grubišić violoncello
L.Sorkočević Simfonija u D duru br 3
Allegro -Andante -Presto
Zagrebački komorni orkestar
J.Massenet Meditacije
Petromila Marica Jakas violina
D.Šostaković Tri komada
Petromila Marica Jakas violina
Noami Konforta violina
P.Mascagni Intermezzo
Zagrebački komorni orkestar
B.Bartok Rumunjski plesovi
Zagrebački komorni orkestar

Skip to content