Centar za kulturu Korčula

Dokumenti

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 2024-03

Odluka o izboru kandidata/Spremačica

Natječaj za spremača/icu

Izvještaj o radu 2023.

Plan rada 2024. 

Odluka o izboru kandidata/Kućni majstor-tehničar

Natječaj za kućnog majstora-tehničara

Bilješke uz izvještaj proračuna

Izvještaji proračuna, proračunskih korisnika i izvanproračunskih korisnika 1.1.-31.12.2023.

Plan nabave 2024.

Godišnje izvješće za ZPPI 2023.

Proračun Grada Korčule za 2024. i projekcija za 2025. i 2026.

Polugodišnji financijski izvještaj za 2023.

Cjenik najma za 2023. i 2024.

Plan nabave 2023.

Izvještaji proračuna, proračunskih korisnika i izvanproračunskih korisnika 1.1.-31.12.2022.

Odluka o izboru kandidata/kinje za radno mjesto Organizator kulturnih aktivnosti

Proračun Grada Korčule za 2023. i projekcije za 2024. i 2025.

Godišnji izvještaj o radu Centra za kulturu Korčula za 2022. godinu

Godišnje izvješće za ZPPI

Natječaj za organizatora kulturnih aktivnosti

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.-30.09.2022.

Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2022. godinu

Godišnji izvještaj o radu Centra za kulturu Korčula za 2021. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih korisnika i izvanproračunskih korisnika 1.1.-31.12.2021.

Pravilnik o očevidniku prikazivača

Plan nabave za 2022.

Godišnje izvješće ZPPI. 2021.

Proračun Grada Korčule 2022./korisnik Centar za kulturu Korčula

Obavijest, javna nabava, sukob interesa

Izvještaji proračuna, proračunskih korisnika i izvanproračunskih korisnika 1.1.-30.09.2021.

Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za kulturu Korčula

Cjenik najma 2022.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, 1.1.-31.3.2021.

Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2021. godinu

Izvještaj o radu Centra za kulturu Korčula za 2020. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.-31.12.2020.

Godišnje izvješće ZPPI, 2020.

Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi

Odluka o načinu korištenja vlastitih prihoda Centra za kulturu Korčula

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Procedura blagajničkog poslovanja

Plan nabave roba i usluga za 2021. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, 1.1.2020-30.9.2020.

Odlula o imenovanju ravnatelja/ice Centra za kulturu Korčula

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu Korčula

Izjava o pristupačnosti

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.-30.6.2020.

Cjenik najma 2020./2021.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja – 31. prosinca 2019.

Proračun 2020. posebni dio II

Plan nabave za 2020. godinu

Plan rada Centra za kulturu za 2020. godinu

Izvještaj o radu Centra za kulturu za 2019. godinu

Izvješće o provedbi ZPPI za 2019.

Odluka o donaciji u 2019.

Izvještaj proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.-30.9.2019.

Plan nabave za 2019.

Obavijest , javna nabava, sukob interesa

Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2019. godinu

Izvještaj o radu Centra za kulturu Korčula za 2018. godinu

Cjenik najma 2019.

Referentna stranica, Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.-31.12.2018.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju za 2018.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.

Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća 

Plan nabave za 2019.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1.-30.9.2018

Plan nabave 2018.

Procedura naplate prihoda

Cjenik najma 2018.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1.-31.12.2017.

Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 1.1.-30.9.2017.

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

Financijski plan 2017.

Plan nabave 2017.

Plan rada centra 2017.

Cjenik najma 2017.

Izvještaj o radu centra 2016.

Izvješće o pravima na pristup informacijama 2016.

Odluka Upravnog vijeća o izboru ravnatelja Centra za kulturu

Javni natječaj za izbor ravnatelja Centra za kulturu

Proračun Grada Korčule 2017.

Plan nabave 2016.

Godišnje financijsko izvješće za FINU 2015.

 Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija, obrazac

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija

Procedura zaprimanja i provjere računa

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Zakon o pravima na pristup informacijama

Rješenje o određivanju službenika za informiranje

Obavijest o privatnosti objavljivanja fotografija

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Zakon o ustanovama

Skip to content