Centar za kulturu Korčula

Dokumenti

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.-30.6.2020.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja – 31. prosinca 2019.

Proračun 2020. posebni dio II

Plan nabave za 2020. godinu

Plan rada Centra za kulturu za 2020. godinu

Izvještaj o radu Centra za kulturu za 2019. godinu

Izvješće o provedbi ZPPI za 2019.

Odluka o donaciji u 2019.

Izvještaj proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.-30.9.2019.

Plan nabave za 2019.

Obavijest , javna nabava, sukob interesa

Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2019. godinu

Izvještaj o radu Centra za kulturu Korčula za 2018. godinu

Referentna stranica, Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.-31.12.2018.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju za 2018.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.

Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća 

Plan nabave za 2019.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1.-30.9.2018

Plan nabave 2018.

Procedura naplate prihoda

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1.-31.12.2017.

Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 1.1.-30.9.2017.

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

Financijski plan 2017.

Plan nabave 2017.

Plan rada centra 2017.

Izvještaj o radu centra 2016.

Izvješće o pravima na pristup informacijama 2016.

Odluka Upravnog vijeća o izboru ravnatelja Centra za kulturu

Javni natječaj za izbor ravnatelja Centra za kulturu

Proračun Grada Korčule 2017.

Plan nabave 2016.

Godišnje financijsko izvješće za FINU 2015.

 Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija, obrazac

Procedura zaprimanja i provjere računa

Zakon o pravima na pristup informacijama

Rješenje o određivanju službenika za informiranje

Obavijest o privatnosti objavljivanja fotografija

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Zakon o ustanovama