Centar za kulturu Korčula
Centru za kulturu Korčula odobreno 230.000 kuna za novo kino platno!

Centru za kulturu Korčula odobreno 230.000 kuna za novo kino platno!

Hvala Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske na odobrenom projektu za nabavu novog kino platna!!! Vrijednost odobrenog projekta kojeg je Centar za kulturu prijavio je 230.000,00 kuna!

Ukupna vrijednost novog tehnološki naprednijeg srebrnog platna s kompletnom potrebnom opremom iznosi 320.000 kuna. Centar za kulturu Korčula je samostalno prijavio projekt Ministarstvu kulture putem kojeg nam je odobreno 230.000 kuna, a preostala potrebna sredstva planirana su proračunom Grada Korčule u iznosu od 100.000 kuna na poziciji za Investicijsko održavanje Doma kulture.

Ministarstvo kulture i medija u okviru Poziva za financiranje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za programe izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja kulturne infrastrukture sufinancirat će 211 programa, od ukupno zaprimljenih 620, u ukupnom iznosu od 37.352.500,00 kuna.Ministarstvo kroz te djelatnosti osigurava namjenska sredstva za podršku razvoju kulturne infrastrukture i participacije u kulturnom životu.

Skip to content